27

مه
2019

مادر کانادایی به جرم قتل دو دخترش گناهکار شناخته شد

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 195 0مونترال- هیئت منصفه دادگاهی در کبک، آدل سورلا (۵۳ ساله ساکن لاوال) را به جرم قتل غیرعمد دو دختر خردسالش آماندا ۹ و سابرینا ۸ ساله گناهکار تشخیص داد.
دو دختر خردسال ۳۱ مارچ ۲۰۰۹، در اتاق بازی خانه شان مرده پیدا شدند. سورلا برای بار دوم محاکمه می شد. او در پایان دادرسی سال ۲۰۱۳ در قتل عمد فرزندانش مجرم شناخته شد. اما قاضی دادگاه تجدید نظر در سال ۲۰۱۷ این حکم را به دلیل اشتباه قاضی دادگاه بدوی باطل اعلام کرد. مجازات قتل غیرعمد یا درجه دو ۱۰ سال حبس می باشد.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.