10

فوریه
2020

قول شش میلیون دلاری شهردار تورنتو برای مبارزه با جرائم مسلحانه

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 92 0تورنتو- CBC News: جان توری، شهردار تورنتو جهت مبارزه با خشونت مسلحانه قول اختصاص ۶ میلیون دلار به ارائه برنامه های حمایتی مخصوص جوانان را داده است. توری گفت که به دنبال یافتن راه هایی برای سرمایه گذاری بیشتر در برنامه های حمایتی از خانواده ها و نوجوانان و مبارزه ریشه ای با خشونت و جرائم مسلحانه می باشد. شهردار در عین حال به لزوم همکاری کلیه سطوح دولتی تاکید کرد. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.