08

آوریل
2020

قول ترودو: از کیفیت ماسک های چینی اطمینان حاصل خواهد شد! 

Posted By : کاناداهوم/ 219

[ad_1]

اتاوا- The Canadian Press: جاستین ترودو قول داد که مسوولین بهداشتی و درمانی از کیفیت و مطابق استاندارد بودن ماسک های ارسال شده از سوی چین اطمینان حاصل خواهند کرد تا از سلامت و امنیت کادر درمانی در برابر COVID-19 محافظت شود. 

[ad_2]