08

آوریل
2020

قول ترودو: از کیفیت ماسک های چینی اطمینان حاصل خواهد شد! 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 85 0اتاوا- The Canadian Press: جاستین ترودو قول داد که مسوولین بهداشتی و درمانی از کیفیت و مطابق استاندارد بودن ماسک های ارسال شده از سوی چین اطمینان حاصل خواهند کرد تا از سلامت و امنیت کادر درمانی در برابر COVID-19 محافظت شود. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.