06

آگوست
2020

فرود دو پرواز خارجی با مسافر مبتلا به COVID-19 به تورنتو طی هفته گذشته

Posted By : کاناداهوم/ 57 0تورنتو- بلاگتو: علیرغم بسته بودن مرزهای کانادا برای بیشتر سفرهای بین المللی غیرضروری، پروازهای خارجی با مسافران مبتلا به COVID-19 همچنان وارد تورنتو و شهرهای دیگر کشور می شوند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.