10

مه
2019

فرمانده جدید پلیس انتاریو معرفی شد

Posted By : کاناداهوم/ 355 0تورنتو- دولت انتاریو، توماس کاریک را به سمت کمیسیونر جدید پلیس انتاریو منصوب کرد. کاریک در حال حاضر به عنوان معاون فرمانده پلیس ناحیه یورک خدمت می کند. او دارای ۲۹ سال سابقه در اداره پلیس می باشد و در بخش های مختلف از جمله واحد تحقیقات جنایی، ترافیک، پلیس دریایی، امور اداری و عملیاتی خدمت کرده است.
انتصاب کاریک، یک هفته پس از انصراف ران تاورنر از قبول سمت فرماندهی پلیس انتاریو صورت گرفت. همانطور که می دانید، معرفی شدن تاورنر از سوی دولت داگ فورد به دلیل سابقه دوستی نزدیک او و شخص داگ فورد، جنجال بزرگی را ایجاد کرد.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.