09

سپتامبر
2019

فرار نیروی کار جوان و متخصص از ونکوور به دلیل گرانی بیش از حد مسکن

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 21 0ونکوور- ایان ریوز و همسرش از یک خانه اجاره ای به خانه اجاره ای دیگر نقل مکان کردند، اما در نهایت مجبور شدند به اتاوا نقل مکان کنند و دو خانه در این شهر بخرند. یکی برای خود و دیگری برای والدین ایان.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.