09

سپتامبر
2019

فرار نیروی کار جوان و متخصص از ونکوور به دلیل گرانی بیش از حد مسکن

Posted By : کاناداهوم/ 238

[ad_1]

ونکوور- ایان ریوز و همسرش از یک خانه اجاره ای به خانه اجاره ای دیگر نقل مکان کردند، اما در نهایت مجبور شدند به اتاوا نقل مکان کنند و دو خانه در این شهر بخرند. یکی برای خود و دیگری برای والدین ایان.

[ad_2]