16

آگوست
2019

فرار متهم عربستانی آزار جنسی از کانادا و لزوم اصلاح شرایط آزادی به قید ضمانت

Posted By : کاناداهوم/ 195 0کانادا- محمد زریبی الزعابی، ۲۸ ساله، متهم به آزار و سوءاستفاده جنسی امیدوار بود که بی سر و صدا ناپدید شده و دیگر کسی نام و نشانی از او در کانادا نیابد. اما به این آرزوی خود نرسید و خبر خروج او از کشور، به روزنامه ها و رسانه ها درز پیدا کرد. فرار او از دست قانون باعث شد وکلا و حامیان قربانیان آزار جنسی، خواستار بازنگری و اصلاح شرایط آزادی به قید ضمانت متهمین در کانادا بشوند. آنان همچنین بر دولت فدرال فشار وارد کرده اند تا در مورد نقش سفارت عربستان در پرداخت وجه الضمان و سپس فرار متهم از کشور تحقیق کند. در حال حاضر از محل دقیق الزعابی اطلاعی در دست نیست. اما وکیل او، خروج موکل اش از کشور را تایید کرده است.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.