19

ژوئن
2020

فراخوان یک نوع مایع ضدعفونی کننده دست توسط وزارت بهداشت 

Posted By : کاناداهوم/ 123

[ad_1]

اتاوا- Huffington Post: وزارت بهداشت و درمان کانادا یک نوع مایع ضدعفونی کننده دست را به دلیل وجود اتانول صنعتی در آن فراخوان کرده است. به گفته وزارتخانه، اتانول صنعتی حاوی مواد شیمیایی است که استفاده از آن در مایع ضدعفونی کننده دست مجاز نمی باشد. استفاده مکرر از مایع حاوی اتانول صنعتی سبب خشکی و ترک خوردگی پوست می شود. محصولات فراخوان شده عبارتند از:

[ad_2]