05

مه
2019

فراخوان هشتاد و چهار هزار اتومبیل هوندا در کانادا به دلیل نقص ایر بگ

Posted By : کاناداهوم/ 390

[ad_1]

تورنتو- شرکت اتومبیل سازی هوندا حدود 1 میلیون اتومبیل فروخته شده در آمریکا و کانادا را به دلیل نقص فنی در سیستم ایر بگ (air bag) و خطرناک بودن آن فراخوان می کند. مدل های فراخوان شده شامل سال های 2001 و حتی 2010 نیز می باشند. 84 هزار دستگاه از آنها در کانادا فروخته شده است. اما تعداد اتومبیل های فروخته شده در آمریکا 10 برابر بیشتر می باشد.

[ad_2]