05

مه
2019

فراخوان هشتاد و چهار هزار اتومبیل هوندا در کانادا به دلیل نقص ایر بگ

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 268 0تورنتو- شرکت اتومبیل سازی هوندا حدود ۱ میلیون اتومبیل فروخته شده در آمریکا و کانادا را به دلیل نقص فنی در سیستم ایر بگ (air bag) و خطرناک بودن آن فراخوان می کند. مدل های فراخوان شده شامل سال های ۲۰۰۱ و حتی ۲۰۱۰ نیز می باشند. ۸۴ هزار دستگاه از آنها در کانادا فروخته شده است. اما تعداد اتومبیل های فروخته شده در آمریکا ۱۰ برابر بیشتر می باشد.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.