06

آگوست
2019

فاجعه؛ هر دو روز و نیم، یک زن یا دختر در کانادا به قتل می رسد

Posted By : کاناداهوم/ 295

[ad_1]

تورنتو- آمار تکان دهنده است. سال گذشته هر 2.5 روز یک زن یا دختر در کانادا قربانی جنایت شدند. در گزارش رسمی چهارشنبه گذشته در مورد کشتار جنسیتی یا Femicide (به معنی کشتار نظام مند بر مبنای جنسیت)، از سازمان ملل متحد خواسته شده که کشورهای عضو را ملزم به ردگیری و ثبت قتل های بر مبنای جنسیتی نماید.
میرنا داوسون، از استادان دانشگاه گوئلف می گوید: <زنان بیشتر از سوی مردان زندگی شان یعنی افرادی که بایستی بتوانند به آنها اعتماد کنند، تهدید می شوند.>
هدف انتشار گزارش، تصدیق این است که شرایط و انگیزه هایی که پیرامون مرگ خشونت آمیز زنان وجود دارد، با شرایط پیرامون مردان متفاوت است. این آگاهی می تواند به درک بهتر و پیشگیری از جنایت بر مبنای جنسیتی کمک کند. داوسون می افزاید: <اغلب زنان و دختران توسط افراد آشنا کشته می شوند، در حالی که مردان اغلب توسط آشنایان و غریبه ها به قتل می رسند. درک این تفاوت به تدوین راهکارهای پیشگیرانه متفاوت کمک می کند.>
سال گذشته، 148 زن و دختر در 133 واقعه کشته شده و 140 نفر به قتل آنها متهم شدند. در 12 مورد از 133 مورد، مظنون شناسایی نشده است. بیش از 90 درصد متهمین، مرد می باشند. تحقیقات پلیس در مورد بسیاری از این قتل ها همچنان ادامه دارد. 53 درصد از مقتولین زن در سال گذشته توسط مردان زندگی شان به قتل رسیدند. 13 درصد نیز توسط یکی از بستگان مرد کشته شدند.

[ad_2]