19

ژوئن
2019

عصر چهارشنبه بیست فوریه؛ احتمال بارش باران یخی در تورنتو

Posted By : کاناداهوم/ 242 0تورنتو- اگر گمان می کردید این هفته دیگر خبری از برف و طوفان زمستانی نخواهد شد، خبر بدی برایتان داریم. Environment Canada برای عصر چهارشنبه ۲۰ فوریه، بارش باران منجمد یا freezing rain را در جنوب انتاریو و بالطبع تورنتو پیش بینی کرده است.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.