20

آگوست
2019

عشق پیری کار دست سالمند تورنتویی داد

Posted By : کاناداهوم/ 161 0تورنتو- دیل هاگ، فرزند مرد سالمند انتاریویی که در کلاهبرداری عشقی، ۷۳۲ هزار دلار از پول اش را از دست داد، می گوید که کارکنان بانک TD، علیرغم مشاهده شواهد و مدارک نگران کننده، اقدامی برای جلوگیری از حواله شدن پول ها به مالزی انجام ندادند.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.