25

اکتبر
2019

عذرخواهی مرد ضد مسلمان از صاحب رستوران زنجیره ای پارامونت

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 61 0تورنتو- رانندرا (ران) بانرجی، یکی از شخصیت هایی که پست های ضد اسلامی در رسانه های اجتماعی منتشر می کند و تقریبا عضو همیشگی راهپیمایی ها و گردهمایی های ضد مسلمانان است، یک سال و نیم قبل با انتشار پیامی مدعی شد هر کس که به رستوران خاورمیانه ای <پارامونت> می رود، افراط گرا و جهادی است که همسرش را مورد آزار قرار می دهد!

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.