25

اکتبر
2019

عذرخواهی مرد ضد مسلمان از صاحب رستوران زنجیره ای پارامونت

Posted By : کاناداهوم/ 245

[ad_1]

تورنتو- رانندرا (ران) بانرجی، یکی از شخصیت هایی که پست های ضد اسلامی در رسانه های اجتماعی منتشر می کند و تقریبا عضو همیشگی راهپیمایی ها و گردهمایی های ضد مسلمانان است، یک سال و نیم قبل با انتشار پیامی مدعی شد هر کس که به رستوران خاورمیانه ای <پارامونت> می رود، افراط گرا و جهادی است که همسرش را مورد آزار قرار می دهد!

[ad_2]