08

مه
2019

عدم امنیت جانی ماموران پست؛ توقف تحویل نامه به ساکنان ۳ مجتمع آپارتمانی دولتی

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 236 0تورنتو- نارضایتی ساکنان تورنتو از شرکت پست کانادا هفته گذشته به اوج خود رسید. چراکه هزاران نفر از ساکنان ۳ مجتمع مسکونی متعلق به دولت در اتوبیکو به دلیل ناامن تشخیص داده شدن ساختمان ها از دریافت مراسلات پستی خود در منازل شان محروم شدند. این تصمیم در پی چندین حمله خشونت آمیز بر علیه ماموران پست در منطقه گرفته شد.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.