29

سپتامبر
2019

طی یک هفته، بازداشت بیست و دو راننده مست توسط پلیس ناحیه یورک

Posted By : کاناداهوم/ 246

[ad_1]

تورنتو- پلیس ناحیه یورک در فاصله شب کریسمس تا اولین روز سال جدید، 22 نفر، از جمله یک راننده Uber را به اتهام رانندگی تحت تاثیر الکل و مواد مخدر بازداشت کردند.

[ad_2]