15

آگوست
2020

ضرب سکه دو دلاری جدید در کانادا به افتخار هنرمند بریتیش کلمبیایی

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 31 0یاد ویلیام رونالد رید (که با نام بیل رید شناخته می شد)، هنرمند فقید اهل بریتیش کلمبیا که به دلیل خدمات ارزنده اش به ارتقاء هنر معاصر اقوام نخستین تحسین شد، با ضرب سکه ۲ دلاری جدید، گرامی داشته شد. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.