15

آگوست
2020

ضرب سکه دو دلاری جدید در کانادا به افتخار هنرمند بریتیش کلمبیایی

Posted By : کاناداهوم/ 159

[ad_1]

یاد ویلیام رونالد رید (که با نام بیل رید شناخته می شد)، هنرمند فقید اهل بریتیش کلمبیا که به دلیل خدمات ارزنده اش به ارتقاء هنر معاصر اقوام نخستین تحسین شد، با ضرب سکه 2 دلاری جدید، گرامی داشته شد. 

[ad_2]