15

آگوست
2019

صبح امروز؛ جرالدتاون-انتاریو واقع در حومه تاندر بی، سردترین مکان جهان

Posted By : کاناداهوم/ 174انتاریو- با اینکه تورنتو امروز و امشب  باید خود را برای بارش ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر برف آماده کند، اما در مقایسه با یکی از شهرهای شمال انتاریو، گرم محسوب می شود.