15

آگوست
2019

صبح امروز؛ جرالدتاون-انتاریو واقع در حومه تاندر بی، سردترین مکان جهان

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 111 0انتاریو- با اینکه تورنتو امروز و امشب  باید خود را برای بارش ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر برف آماده کند، اما در مقایسه با یکی از شهرهای شمال انتاریو، گرم محسوب می شود.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.