۲۳

خرداد
۱۳۹۸

صاحبان کاندومینیوم به دنبال آزمایش دی ان ای از سگ هایشان برای حل معمای مدفوع سگ

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 113 0تورنتو- اندی بازویان، مدیر کاندومینیومی در دان تاون تورنتو، هرگز نمی توانست تصورش را بکند که حل معمای مدفوع سگ جزو وظایف شغلی اش بشود. بازویان در دوران کار خود در مجتمع آپارتمانی بارها شاهد رها شدن مدفوع سگ در راه پله، اتاق پست، پارکینگ و روی چمن های محوطه بود. بازویان می گوید: <هفته گذشته همین اتفاق در Mail Room رخ داد.>

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.