04

آگوست
2020

شیوع کروناویروس در سه مهدکودک اتاوا 

Posted By : کاناداهوم/ 94

[ad_1]

اتاوا- گلوبال: مسوولین آژانس سلامت عمومی اتاوا شیوع کروناویروس در سه مهدکودک را تایید کردند. 

[ad_2]