02

آوریل
2020

شیوع آنفلوانزا در کشتی تفریحی با دویست و چهل و هفت مسافر کانادایی 

Posted By : کاناداهوم/ 162

[ad_1]

کانادا- CBC News: 30 مسافر و 47 نفر از خدمه کشتی متعلق به  Holland America بیمار شده اند. طی تنها دو روز، شمار مبتلایان از 42 به 77 نفر افزایش یافته است. مجموعا 247 کانادایی در جمع 1243 مسافر کشتی  می باشند. 

[ad_2]