22

مه
2019

شگرد جدید؛ جاسازی مواد مخدر در اتومبیل های وارداتی از مکزیک

Posted By : کاناداهوم/ 298

[ad_1]

ووداستاک/ نیوبرانزویک – نمایندگی فورد در نیوبرانزویک با تحویل گرفتن اتومبیل های وارداتی، کشف عجیبی را انجام دادند: 7 کیلوگرم متامفتامین جاسازی شده در تایر یدک یکی از اتومبیل ها. آنها با مشاهده تایر یدک که با مدل و مارک اتومبیل همخوانی نداشت، به آن مشکوک شده و پلیس را خبر کردند. پلیس نیز محموله داروی مخدر را کشف کرد. پلیس با تماس با شرکت Ford Motor در مورد محل حمل شدن سایر اتومبیل ها در کانادا پرس و جو کرد و دریافت که تعدادی از این اتومبیل ها به نمایندگی های کبک نیز تحویل داده شده بود.

[ad_2]