29

نوامبر
2019

شکایت زن اهل ونکوور از تکنیسین لیزر به دلیل دچار شدن به آسیب دائمی پوستی 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 7 0شکایت زن اهل ونکوور از تکنیسین لیزر به دلیل دچار شدن به آسیب دائمی پوستی 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.