23

آوریل
2020

شهردار ونکوور: شهرداری در آستانه ورشکستگی است

Posted By : کاناداهوم/ 72 0ونکوور- Vancouver Sun: کندی استوارت، شهردار ونکوور با انتشار بیانیه ای خبری اعلام کرد که شهرداری ونکوور با خطر ورشکستگی روبروست. زیرا طبق نتایج به دست آمده از نظرسنجی های اخیر، بیش از نیمی از صاحبان املاک در این شهر به دلیل پیامدهای اقتصادی شیوع COVID-19 مالیات بر املاک سال ۲۰۲۰ را پرداخت نخواهند کرد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.