06

مه
2019

شش عضو یک خانواده انتاریویی در سانحه سقوط هواپیمای اتیوپی کشته شدند

Posted By : کاناداهوم/ 327 0برمپتون- دو دانش آموز کانادایی، والدین و پدربزرگ و مادربزرگ آنها در سانحه سقوط هواپیمای Ethiopian Airlines کشته شدند. آنوشکا ۱۳ و آشکا دیکسیت ۱۴ ساله دو دانش آموز کانادایی، جزو ۱۵۷ مسافر سانحه می باشند. در این حادثه که یکشنبه گذشته رخ داد ۱۸ کانادایی جان خود را از دست دادند.
آنوشکا و آشکا به همراه والدین خود کوشا وایدایا ۳۷ و پرریت دیکسیت ۴۵ ساله و والدین کوشا یعنی پاناگش وایدیا ۷۳ ساله و هانسینی وایدایا ۷۳ ساله، در حال گذراندن تعطیلات خانوادگی بودند. کوشا می خواست با سفر خانوادگی به کنیا، زادگاهش را به فرزندانش نشان بدهد.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.