02

آوریل
2019

ششصد و بیست و نه انتاریویی قربانی اوردز مواد مخدر طی شش ماه نخست سال گذشته

Posted By : کاناداهوم/ 382

[ad_1]

تورنتو- به گزارش آژانس بهداشت عمومی انتاریو، از ژانویه تا جون 2018، بیش از 600 انتاریویی در اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر جان خود را از دست دادند. این در حالیست که در دوره مشابه در سال 2017، پانصد و چهل و نه نفر در اثر عوارض ناشی از اوردز جان خود را از دست دادند.
فرانس گلیناس، نماینده حزب نیودموکرات و منتقد وزارت بهداشت و درمان انتاریو گفت در دوران زمامداری لیبرال ها، دولت آمار مربوط به سلامت روانی و اعتیاد را به صورت علنی منتشر می کرد. اما دولت محافظه کار مایل به انجام آن نیست. مردم می بایست واقعیت را بدانند. اینکه ما استراتژی های پیشگیرانه خوبی در انتاریو داریم که ممکن است به دلیل کمبود بودجه لغو شوند.
لازم به ذکر است که دولت انتاریو درحال بررسی 21 اپلیکیشن برای راه اندازی سایت های تزریق ایمن می باشد. این مراکز با بودجه 31 میلیون دلار در سال اداره خواهند شد.

[ad_2]