08

جولای
2019

شرم آور؛ اعتیاد زن جوان کانادایی به متامفتامین در مرکز ترک اعتیاد

Posted By : کاناداهوم/ 288

[ad_1]

وینیپگ- استفانی سیدل می گوید اولین باری که crack cocaine مصرف کرد، در زمان اقامت در آپارتمان های River Point متعلق به بنیاد اعتیاد مانیتوبا بود. این زن هم اکنون 32 ساله می افزاید: او می گوید، به جای دور نگه داشته شدن از مواد مخدر، در همان مرکز برای اولین بار متامفتامین را امتحان کرد. سیدل به همین دلیل اعتماد خود به سیستم را از دست داده است و می گوید که او در یک مرکز دولتی به اعتیاد خانمان سوز، دچار شد. سیدل می گوید: سیدل هر یک یا دو هفته یک بار، یا بهتر بگوییم هر زمان که پول خرید مواد را داشته باشد، متامفتامین مصرف می کند.

[ad_2]