13

آوریل
2019

شانزده آوریل؛ تاریخ برگزاری انتخابات استانی در آلبرتا

Posted By : کاناداهوم/ 234 0آلبرتا- ریچل ناتلی، رئیس دولت نیودموکرات آلبرتا تاریخ برگزاری انتخابات سراسری در استان را اعلام کرد. به این ترتیب، رقابت انتخاباتی نامزدهای احزاب مختلف رسما آغاز خواهد شد.
ناتلی و نیودموکرات ها پس از تشکیل دولت اکثریت در نتیجه انتخابات ۲۰۱۵، به دنبال پیروزی مجدد می باشند. پیروزی ۴ سال قبل حزب نیودموکرات به سلطه ۴۴ ساله محافظه کاران بر آلبرتا پایان داد. اما از سال ۲۰۱۵ به این سو، تغییرات اساسی در جناح محافظه کار رخ داده است. در این سال، حزب محافظه کار پیشرو با حزب Wildrose ادغام شده و حزب محافظه کار متحد یا United Conservative Party تشکیل شد. انتخابات ۲۰۱۹ برای رهبر این حزب یعنی جیسون کنی، اولین فرصت برای بازگرداندن محافظه کاران به قدرت در آلبرتا خواهد بود.
رهبران احزاب Alberta Party به رهبری استیون ماندل شهردار سابق ادمونتون و نماینده سابق مجلس، حزب لیبرال به رهبری دیوید خان و حزب محافظه کار آزادی یا Freedom Conservative Party به رهبری دریک فیلدبرانت نیز برای کسب آرای آلبرتایی ها تلاش خواهند کرد.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.