19

آوریل
2019

سیاستمدار ضد واکسن به دلیل ابتلا به آبله مرغان بستری شد

Posted By : کاناداهوم/ 292 0ایتالیا- سیاستمدار ایتالیایی عضو حزب راستگرای افراطی Northern League که یکی از مخالفان سرسخت اجباری بودن واکسیناسیون می باشد، به دلیل ابتلا به آبله مرغان در بیمارستان بستری شد.
ماسیمیلیانو فدریگا، خبر بستری شدنش را در رسانه های اجتماعی فاش کرد. او قبل از این بارها با قانون Lorenzin که واکسیناسیون کودکان ایتالیایی در برابر ۱۰ بیماری مختلف، از جمله فلج اطفال و سرخک را قبل از ورود به مدرسه اجباری می کند، مخالفت کرده بود.
جالب اینکه خود فدریگا فرزندانش را واکسینه کرده ولی اصرار دارد که واکسیناسیون نباید به سایر والدین تحمیل شود!
آبله مرغان به شدت مسری است و می تواند برای بزرگسالان مهلک باشد. با اینکه واکسن آبله مرغان ۱۰۰ درصد موثر نیست اما در صورت دریافت ۲ دز کامل، تا ۹۸ درصد فرد را در برابر بیماری مصون می کند.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.