07

مارس
2020

سه مبتلای دیگر به کروناویروس در ناحیه یورک و تورنتو 

Posted By : کاناداهوم/ 109 0تورنتو-  ۶۸۰ News: دکتر دیوید ویلیامز، مقام ارشد بهداشتی و درمانی انتاریو طی کنفرانس خبری بعد از ظهر امروز، سه مورد جدید ابتلا به کروناویروس را اعلام کرد. این سه بیمار نیز اخیرا به ایران یا مصر سفر کرده و ساکن ناحیه یورک و تورنتو می باشند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.