05

جولای
2019

سه شنبه دوازده فوریه؛ توفان زمستانی در تورنتو

Posted By : کاناداهوم/ 337

[ad_1]

تورنتو- اگر می توانید کارهای خارج از منزل را امروز انجام بدهید، چون تا 24 ساعت دیگر به دلیل وقوع توفان زمستانی و بارش برف رفت و آمد سخت تر خواهد شد.
Environment Canada، در مورد وقوع توفان زمستانی در انتاریو طی سه شنبه هشدار داده است. این توفان، 15 تا 20 سانتیمتر برف، باران یخی و یخبندان با خود به ارمغان می آورد. البته شدت آن مانند توفان هفته گذشته نخواهد بود.
بارش برف طی چهارشنبه ادامه داشته و در ساعات عصر متوقف خواهد شد.

[ad_2]