15

مه
2019

سلب عنوان خیریه از بنیاد تورنتویی به دلیل ارتباط با شبه نظامیان پ ک ک

Posted By : کاناداهوم/ 343

[ad_1]

تورنتو- اداره مالیات کانادا (CRA)، در یک تجدید نظر و اقدام اساسی، به دلیل حمایت یک سازمان خیریه و امدادرسانی فعال در سوریه از شبه نظامیان کرد، دیگر این نهاد را به عنوان خیریه نمی شناسد.
بنیاد فرهنگی آناتولیا (The Anatolia Cultural Foundation)، که کمک های پزشکی و انساندوستانه را به غیرنظامیان سوری ارسال می کند، آخرین سازمان خیریه است که بازرسان اداره مالیات آن را به گروه های تروریستی در خارج از کشور وابسته می دانند.
در اسنادی که در اختیار Global News قرار گرفته است، بازرسان اداره مالیات ادعا می کنند که این سازمان خیریه بر روی ترویج و تبلیغ ایدئولوژی سیاسی حزب کارگران کردستان (PKK) متمرکز بود.

[ad_2]