04

مه
2019

سفر عجیب عقرب با پرواز تورنتو به کلگری و نیش زدن مسافر

Posted By : کاناداهوم/ 400

[ad_1]

تورنتو- یک مسافر زن پرواز 26 فوریه شرکت هواپیمایی Air Transat از تورنتو به کلگری، اندکی پس از فرود هواپیما در مقصد، توسط یک عقرب گزیده شد. کوئین مالتز، اهل یوکان در دانشگاه آلبرتا تحصیل می کند. او در حین پرواز، احساس کرد چیزی بر پشتش می خزد، ولی آن را نادیده گرفت و تصور کرد که جریان هوایی که از دریچه تهویه مطبوع خارج می شد، عامل آن است. اما چند دقیقه بعد، سوزش شدیدی را بر پشت اش احساس کرد و با خود گفت: خدایا چیزی مرا نیش زد! او با پریدن از صندلی خود متوجه عقربی شد که بین پشتی صندلی و بلوزش قرار داشت. پس از فرود هواپیما، ماموران امداد پزشکی این زن را از هواپیما خارج کرده و در حالی که ترسیده و به اضطراب شدید دچار شده بود به بیمارستان منتقل کردند. خوشبختانه حال مالتز خوب اعلام شد و ساعتی بعد مرخص شد. پس از پیاده شدن همه مسافران از هواپیما، عقرب به دام افتاده و به مقامات فرودگاه تحویل داده شد.
مشخص نیست که عقرب چگونه از پرواز سر در آورده بود. مالتز می گوید که فکر نمی کند به این زودی ها هوس سوار شدن به هواپیما به سرش بزند.

[ad_2]