28

مارس
2020

سرمایه گذاری صد و نود و دو میلیون دلاری دولت کانادا بر ساخت واکسن COVID-19 

Posted By : کاناداهوم/ 110 0اتاوا- ۶۸۰ News: جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، طی کنفرانس خبری صبح امروز از اختصاص ۱۹۲ میلیون دلار به ساخت و تولید واکسن COVID-19 خبر داد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.