25

آگوست
2019

سرمایه گذاری در ساخت مسکن مناسب سالمندان، مطمئن ترین در سال دو هزار و نوزده

Posted By : کاناداهوم/ 164 0کانادا- با توجه به اینکه تا سال ۲۰۳۰، یک چهارم جمعیت کانادا را سالمندان تشکیل خواهند داد، تقاضای روزافزون برای مسکن مخصوص این قشر جامعه، فرصتی ایده آل برای جذب سرمایه گذاران ایجاد کرده است.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.