05

اکتبر
2019

سرقت مسلحانه در روز روشن از جواهرفروشی مرکز خرید مارکام  

Posted By : کاناداهوم/ 161مارکام/تورنتو- پلیس تورنتو در پی دریافت گزارش سرقت مسلحانه، حوالی ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه بعد از ظهر ۳۰ دسامبر ۲۰۱۸، در محل جواهرفروشی Lukfook در مرکز خرید Markville حاضر شده و یکی از مظنونین به سرقت را بازداشت کردند.