20

سپتامبر
2019

سرقت بیش از پانصد کیلو شاه میگو در نووا اسکوشیا

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 88 0نووا اسکوشیا- پلیس استان در جستجوی سارقانی می باشند که حدود ۵۵۰ کیلو (معادل ۱ هزار و ۲۰۰ پوند) <شاه میگو> یا lobster را طی تعطیلات آخر سال از آبگیر واقع در Long Cove Road  سرقت کردند.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.