20

سپتامبر
2019

سرقت بیش از پانصد کیلو شاه میگو در نووا اسکوشیا

Posted By : کاناداهوم/ 225

[ad_1]

نووا اسکوشیا- پلیس استان در جستجوی سارقانی می باشند که حدود 550 کیلو (معادل 1 هزار و 200 پوند) <شاه میگو> یا lobster را طی تعطیلات آخر سال از آبگیر واقع در Long Cove Road  سرقت کردند.

[ad_2]