23

اکتبر
2019

ساکنان ونکوور و تورنتو، آسیب پذیرترین کانادایی ها در برابر افزایش نرخ بهره

Posted By : کاناداهوم/ 227

[ad_1]

تورنتو- به عقیده کارشناسان سازمان وام مسکن و مسکن کانادا (CMHC) ساکنان دو کلانشهر کانادا، یعنی ونکوور و تورنتو به دلیل داشتن بدهی های سنگین، در صورت افزایش نرخ بهره با مشکل جدی روبرو خواهند شد.

[ad_2]