24

آوریل
2020

سالمندان، بیش از نود درصد قربانیان ویروس کرونا در کانادا

Posted By : کاناداهوم/ 157

[ad_1]

کبک- The Canadian Press: استان کبک از نظر تعداد قربانیان و آمار مبتلایان به COVID-19 در صدر استان های کانادا قرار دارد. اکثر قربانیان را سالمندان تشکیل می دهند. 

[ad_2]