24

آوریل
2020

سالمندان، بیش از نود درصد قربانیان ویروس کرونا در کانادا

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 76 0کبک- The Canadian Press: استان کبک از نظر تعداد قربانیان و آمار مبتلایان به COVID-19 در صدر استان های کانادا قرار دارد. اکثر قربانیان را سالمندان تشکیل می دهند. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.