08

اکتبر
2019

ساعت کار مراکز تفریحی و فروشگاه ها؛ امشب و اولین روز سال نو

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 99 0تورنتو- بسیاری از بیزنس ها و مراکز ارائه خدمات در اولین روز سال نو تعطیل بوده و یا ساعات کمتری باز خواهند بود.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.