08

اکتبر
2019

ساعت کار مراکز تفریحی و فروشگاه ها؛ امشب و اولین روز سال نو

Posted By : کاناداهوم/ 162تورنتو- بسیاری از بیزنس ها و مراکز ارائه خدمات در اولین روز سال نو تعطیل بوده و یا ساعات کمتری باز خواهند بود.