25

آوریل
2019

ساعت تحویل سال نو شمسی به وقت تورنتو ساعت 5:58 دقیقه بعد از ظهر روز چهارشنبه 20 مارچ میباشد

Posted By : کاناداهوم/ 361

[ad_1]

فرا رسیدن سال نو همیشه نوید بخش افکار نو , کردار نو و تصمیم های نو برای آینده است . آینده ای که همه امید داریم بهتر از گذشته باشد.

[ad_2]