05

مارس
2020

ساخت و نوسازی صدها مدرسه در کبک 

Posted By : کاناداهوم/ 139

[ad_1]

کبک- CBC News: دولت کبک برنامه خود برای ساخت یا نوسازی صدها مدرسه واقع در شهرهای مختلف استان را اعلام کرد. برنامه دولت با استفاده از مصالح ساختمانی سازگار با محیط زیست و همچنین مواد اولیه ساخت کبک، از جمله الوار و آلومینیوم اجرا خواهد شد. 

[ad_2]