17

سپتامبر
2019

زن جوان آلبرتایی سبک زندگی اش را برای نجات جان خواهرش تغییر داد

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 28 0آلبرتا-  اکثر مردم برای خاطر خودشان سیگار را ترک کرده و سبک زندگی سالمی را پیش می گیرند، ولی اِما لیبی هر دوی این کارها را برای نجات جان خواهرش انجام داده است. اواخر ماه جاری، دو خواهر ساکن Sylvan lake آلبرتا، زیر تیغ جراحی می روند تا اِما یکی از کلیه هایش را به خواهرش لکسی اهدا کند. لکسی ۲۸ ساله، می دانست که برای زنده ماندن به کلیه جدید احتیاج خواهد داشت. او مبتلا به نوعی سیستم ایمنی به نام focal segmental glomerulosclerosis است که باعث می شود بدن اش به کلیه ها حمله کند. لکسی ۸ سال است که دیالیز می کند. اما وضع جسمانی اش طی یک سال اخیر به وخامت گراییده است. بسیاری از اعضای خانواده و بستگان لکسی برای تشخیص واجد شرایط بودن برای اهدای عضو مورد آزمایش قرار گرفتند. تا اینکه خواهرش اِما پس از رسیدن به ۱۸ سالگی و ثبت نام به عنوان <اهداء کننده عضو> مورد آزمایش قرار گرفت. اما در آزمایش خون رد شد. وقتی فهمید که نمی تواند به خواهرش کمک کند، سیگار را ترک کرد و مدتی بعد مجددا آزمایش داد.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.