04

سپتامبر
2019

زندگی جدید در کانادا؛ نوجوان عربستانی از سوی خانواده طرد شد  

Posted By : کاناداهوم/ 207

[ad_1]

کانادا- خانواده و بستگان رهف محمد القنون، دختر 18 ساله ای که پس از فرار به تایلند و دریافت پناهندگی از کانادا به کشور وارد شد، با انتشار بیانیه ای رسمی او را طرد کردند. پدر او، محمد القنون، که از مقامات ارشد دولت عربستان می باشد، گفت که دخترش آبرو و حیثیت خانواده را برده است.

[ad_2]