04

سپتامبر
2019

زندگی جدید در کانادا؛ نوجوان عربستانی از سوی خانواده طرد شد  

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 28 0کانادا- خانواده و بستگان رهف محمد القنون، دختر ۱۸ ساله ای که پس از فرار به تایلند و دریافت پناهندگی از کانادا به کشور وارد شد، با انتشار بیانیه ای رسمی او را طرد کردند. پدر او، محمد القنون، که از مقامات ارشد دولت عربستان می باشد، گفت که دخترش آبرو و حیثیت خانواده را برده است.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.