17

اکتبر
2019

زنان، بیشتر از مردان قربانی آزار در محل کار می شوند

Posted By : کاناداهوم/ 231

[ad_1]

تورنتو- نتایج به دست آمده از مطالعات اخیر کارشناسان اداره آمار کانادا نشان می دهد که زنان بیشتر از مردان در محل کار با آزار و سوء استفاده به اشکال مختلف، از توهین کلامی گرفته تا تحقیر، تهدید، خشونت فیزیکی و دست درازی جنسی، روبرو می باشند.

[ad_2]