26

آگوست
2019

ریچموندهیل جزو شصت و پنج شهرداری مخالف فروشگاه خصوصی عرضه ماری جوانا در انتاریو

Posted By : کاناداهوم/ 264

[ad_1]

تورنتو- ده ها شهر، شهرک و روستا در انتاریو در پایان مهلت تصمیم گیری در مورد فروشگاه های خصوصی عرضه ماری جوانا، مخالفت خود را اعلام کردند.

[ad_2]