30

ژوئن
2020

رونق مراکز غیرقانونی فروش ماری جوانا علیرغم گذشت بیست ماه از قانونی شدن آن

Posted By : کاناداهوم/ 120

[ad_1]

ونکوور- CBC News: به گفته مسوولین شهری در ونکوور، علیرغم قانونی شدن عرضه و مصرف ماری جوانا در کانادا از 18 اکتبر 2018، همچنان 16 فروشگاه غیرمجاز در سطح شهر دایر می باشند. ادامه فعالیت این مراکز، گروهی از ونکووری ها را که برای دریافت مجوز عرضه، مراحل پرهزینه و وقت گیر قانونی را طی کرده بودند، آزرده و خشمگین کرده است. تونی دین و جو لی قبل از 18 اکتبر 2018 برای دریافت مجوز اقدام کردند. بالاخره پس از طی مراحل اداری طولانی و پیچیده، فروشگاه آنها رسما آوریل سال جاری افتتاح شد. 

[ad_2]