05

آگوست
2020

رونق بازار ویلا و کاتج در بریتیش کلمبیا و انتاریو طی دوران پاندمی 

Posted By : کاناداهوم/ 53 0کانادا- ۶۸۰ News: دیوید یورک، مانند بسیاری از مشاوران املاکی که در بازار ویلا و کاتج فعالیت می کند، طی دوران پاندمی شاهد رونق گرفتن خرید و فروش اینگونه املاک بوده است. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.