20

آگوست
2019

روند رو به افزایش مصرف ماری جوانا در انتاریو، حتی قبل از قانونی شدن

Posted By : کاناداهوم/ 257

[ad_1]

تورنتو- طی سال 2017 و 2018 و حتی قبل از قانونی شدن مصرف تفننی ماری جوانا، روند مصرف آن در انتاریو، بخصوص نزد قشر جوان و افراد 50 سال به بالا سیر صعودی داشت.

[ad_2]