20

آگوست
2019

روند رو به افزایش مصرف ماری جوانا در انتاریو، حتی قبل از قانونی شدن

Posted By : کاناداهوم/ 170



تورنتو- طی سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ و حتی قبل از قانونی شدن مصرف تفننی ماری جوانا، روند مصرف آن در انتاریو، بخصوص نزد قشر جوان و افراد ۵۰ سال به بالا سیر صعودی داشت.