25

سپتامبر
2019

راه اندازی قطار دوطرفه از تورنتو به نیاگارا

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 88 0تورنتو- مسافران Go Train از این پس می توانند طی روزهای هفته، از ایستگاه یونیون واقع در دان تاون به آبشار نیاگارا و بالعکس سفر کنند. در حال حاضر، تنها یک سرویس روزانه برای این مسیر انجام می شود.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.