11

مه
2020

رانندگی پسربچه پنج ساله آمریکایی در بزرگراه 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 45 0آمریکا- ABC News: یکی از ماموران پلیس یوتا پس از متوقف کردن اتومبیل به گمان مست بودن راننده، از مشاهده یک پسربچه ۵ ساله پشت فرمان حیرت زده شد. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.